مشاجره میان مقامات افغان در رابطه باتوافقنامه اطلاعاتی با پاکستان

سیاسی

برخی منابع گزارش دادند مقامات امنیتی افغانستان بر سر موضوع توافقنامه اطلاعاتی با پاکستان دارای اختلاف شده و در جلسه کابینه درگیری لفظی داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر در کابل، روزنامه «اطلاعات روز» چاپ کابل گزارش داد برخی از اعضای کابینه دولت وحدت ملی افغانستان در جلسه روز گذشته کابینه درباره موضوع تفاهمنامه اطلاعاتی کابل ـ اسلام آباد درگیری و مشاجره لفظی پیدا کرده اند.

به گزارش این روزنامه، «رحمت‌الله نبیل» رئیس امنیت ملی افغانستان، و «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی اشرف غنی در این رابطه به نزاع پرداخته اند. رئیس امنیت ملی افغانستان، یکی از مخالفان سرسخت تفاهمنامه اطلاعاتی است.

روز گذشته حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز خواستار لغو این تفاهمنامه شد.

«اجمل عبید عابدی» سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این رابطه اطمینان داده بود که امضای این توافقنامه اطلاعاتی جای هیچ نگرانی ندارد.