تشکیل گروه های مردمی برای مبارزه با طالبان در بدخشان

سیاسی

نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان افغانستان پس از نشست سه روزه با بزرگان این ولایت گفتند یک گروه هزار نفری از مردم تشکیل خواهد شد که علیه طالبان به نبرد بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان افغانستان می گویند مردم این ولایت خواهان قیام مسلحانه علیه گروه های تروریستی هستند و دولت باید از آنها حمایت کند.

نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان افغانستان پس از نشست سه روزه با بزرگان این ولایت گفتند یک گروه هزار نفری از مردم تشکیل خواهد شد که علیه طالبان به نبرد بپردازند.

آنها تاکید کردند که باید از خیزش های مردمی حمایت کامل صورت بگیرد. همچنین اصلاح اداره محلی بدخشان و پیشرفت پروژه های توسعه ای از دیگر خواسته های آنان بود.