رحمانی فضلی: انتصابات در وزارت کشور تحت فشار هیچکس انجام نمی شود

وزیر کشور گفت: تغییر سرپرست فرمانداری جهرم با فشار نمایندگان مجلس صحت ندارد و شایعه است.

 

کد N830403