تلاش برای برهم زدن نشست دیدار نخبگان با رئیس جمهوری ناکام ماند

نامه نیوز نوشت

تلاش عده ای معدود برای برهم زدن نشست دیدار صمیمی رئیس جمهوری با روحانیون، ایثارگران و نخبگان استان آذربایجان شرقی با واکنش منفی اکثریت حاضر در این نشست ناکام ماند.

در جریان این دیدار و در زمان سخنرانی یک پزشک قلب، افرادی تلاش کردند با سردادن شعارهایی، نظم جلسه و سخنرانی این نخبه استانی را برهم بزنند.

 در این هنگام اکثریت حاضر در نشست، نسبت به رفتار این افراد که متاسفانه مدتی است با روی کار آمدن دولت جدید مجددا پر و بال پیدا کرده اند واکنش نشان دادند. مخالفت گسترده حضار تلاش این عده قلیل را در برهم زدن این نشست صمیمی با رئیس جمهوری ناکام گذاشت.

 

23213

کد N830066