محسن رضایی دوباره لباس پاسدارای بر تن کرد

محسن رضایی

محسن رضایی امروز با لباس پاسداری در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور یافت.

تسنیم نوشت:

محسن رضایی امروز در جریان بازدید و سخنرانی رهبر انقلاب در جمع پاسداران دانشگاه امام حسین(ع) با لباس نظامی پاسداری در کنار ایشان حضور یافت.

214

کد N829734