حمله خمپاره‌ای به یک مدرسه در مرکز دمشق

سیاسی

به دنبال حمله خمپاره ای به یک مدرسه در مرکز دمشق یک معلم کشته و ۲۲ دانش آموز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل النشره، به دنبال حمله خمپاره ای به یک مدرسه در منطقه المالکی در مرکز دمشق، یک معلم کشته و ۲۲ دانش آموز زخمی شدند.

ارتش سوریه  گروههای مقاومت به دنبال پیشرویهای خود در القلمون به مناطق استراتژیک «حرف جب الیابس»، «قرنه شعاب النصوب» و «قرنه شمیس الحصان» در القلمون سیطره پیدا کردند.