فیلم/ تجمع طرفدارن انرژی پاک در برلین

سیاسی

همزمان با دیدار رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان برای تصمیم گیری در مورد تغییرات جوی و آلودگی هوا، تعدادی از هواداران محیط زیست در برلین دست به تجمع زدند.

فیلم/ تجمع طرفدارن انرژی پاک در برلینهمزمان با دیدار رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان برای تصمیم گیری در مورد تغییرات جوی و آلودگی هوا، تعدادی از هواداران محیط زیست در برلین دست به تجمع زدند.