فیلم/ رزمایش مشترک چین و روسیه در مدیترانه

سیاسی

بین الملل: روسیه و چین برای اولین بار بصورت مشترک در حال برگزاری رزمایش در دریای مدیترانه هستند. بسیاری از کارشناسان این تمرین نظامی را به عنوان پیامی برای آمریکا توصیف کرده اند.

فیلم/ رزمایش مشترک چین و روسیه در مدیترانهبین الملل: روسیه و چین برای اولین بار بصورت مشترک در حال برگزاری رزمایش در دریای مدیترانه هستند. بسیاری از کارشناسان این تمرین نظامی را به عنوان پیامی برای آمریکا توصیف کرده اند.