فیلم/ رزمایش مشترک چین و روسیه در مدیترانه

سیاسی

بین الملل: روسیه و چین برای اولین بار بصورت مشترک در حال برگزاری رزمایش در دریای مدیترانه هستند. بسیاری از کارشناسان این تمرین نظامی را به عنوان پیامی برای آمریکا توصیف کرده اند.

فیلم/ رزمایش مشترک چین و روسیه در مدیترانهبین الملل: روسیه و چین برای اولین بار بصورت مشترک در حال برگزاری رزمایش در دریای مدیترانه هستند. بسیاری از کارشناسان این تمرین نظامی را به عنوان پیامی برای آمریکا توصیف کرده اند.

خواندنی از سراسر وب