الویری:اشغال لانه جاسوسی اشتباه بود/کاسترو با پرخاش گفت با این کارباعث روی کارآمدن جمهوریخواهان شدید

مرتضی الویری در باره اشغال لانه جاسوسی به روزنامه اعتماد گفت:

*تحليل من بعد از اينكه اطلاعات بيشتري درباره مسائل جهاني و بين‌المللي به دست آوردم اين بود كه اشغال سفارت امريكا از اشتباهات بزرگ بعد از انقلاب بود براي اينكه تبعات سنگيني براي ما داشت. اشتباه بزرگ من در همين رابطه موضع‌گيري‌ام در مجلس اول بود در تاييد ادامه گروگانگيري. ما بر اين باور بوديم گروگان‌ها را به اين زودي نبايد آزاد كرد در حالي‌كه كار ما موجب روي كار آمدن جمهوريخواهان در امريكا شد در حالي كه اگر گروگان‌ها سريع آزاد مي‌شدند اتفاقات كل منطقه به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد.


*اگر بخواهيم گزينه‌هاي بدبينانه را مدنظر قرار دهيم مي‌توانيم بگوييم جريان سفارت امريكا توطئه جمهوريخواهان امريكا بود. مي‌خواستند دولت كارتر را با بحران مواجه كنند تا بتوانند دوره بعد پيروز شوند، اما با شناختي كه من از بسياري از دست‌اندركاران جريان اشغال سفارت امريكا دارم آقاي خوييني‌ها، آقاي ميردامادي، بيطرف، اصغرزاده و بسياري از افراد هيچ چيزي جز صداقت و سلامت كار در اينها نمي‌بينم الا اينكه مي‌توانم بگويم به دليل فقدان اطلاع و آگاهي لازم از ضوابط و مقررات بين‌المللي و بررسي و تحليل همه‌جانبه موضوع، همه و از جمله من هم كه در آن مجموعه بودم از نظر فكري دست مي‌زدم و كف مي‌زدم و حمايت مي‌كردم. همه ما دچار اشتباه بزرگ شديم. به خاطر دارم موقعي كه در مجلس اول در سفري براي شركت در نشست بين‌المجالس به كوبا رفتيم آقاي كاسترو با عصبانيت و تندي به همه ما پرخاش مي‌كرد مي‌گفت اين چه كاري بود شما كرديد، شما موجب شديد جمهوريخواهان روي كار بيايند.

[span]
[span] [span]17302

کد N828875