تحریم ها «پوتین» را محبوب تر کرده است

سیاسی

یک رسانه فرانسوی تحریم های غرب علیه مسکو را شکست خورده دانسته و اعلام کرد این تحریم ها موجب محبوبت بیشتر پوتین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مجله فرانسوی بلوراد والتایر در گزارشی عنوان کرد که تمامی تلاش های کشورهای غربی برای فشار اقتصادی و سیاسی به روسیه شکست خورده است و تنها نتیجه این تحریم ها محبوبیت بیشتر پوتین بوده است.

این مجله فرانسوی خاطرنشان کرد که پوتین بر همه سختی های تحریم ها فائق آمده و از این وضعیت برای افزایش قدرت کشورش استفاده کرده  است و  ضمن بازگشایی حوزه های اقتصادی جدید، توانسته است شهروندانش را زیر چتر ایده ملی جدیدی متحدتر کند.

بلورد والتایر اضافه می کند که بعد از کودتای که به پشتوانه ی غربی ها رئیس جمهور قانونی اوکراین ویکتور یانکویچ را سرنگون کرد، روسیه توانست مجددا با کریمه متحد شود. مردم شبه جزیره کریمه، این کودتای غیرقانونی در پایتخت را نپذیرفته و با برگزاری انتخابات از اوکراین جدا شده و مجددا به فدارسیون روسیه پیوستند.

هرچند تحریم های غرب به اقتصاد روسیه لطمه زده است، ولی باعث شده تا این کشور در سیاستگذاری های اقتصادی اش تجدید نظر کرده و بدنبال شرکای تجاری جدیدی باشد.

این مجله خاطر نشان می کند که انزوای روسیه فرصتی برای توسعه روابط با همسایگان شرقی بوجود آورده است. روسیه همکاری های تجاری، اقتصادی و نظامی وسیعی را با کشورهای چین و هند در طول سال گذشته داشته است.

بنا بزر این گزارش، با نپذیرفتن حضور در رژه روزی پیروزی در مسکو، رهبران کشورهای غربی نه تنها به پوتین؛ بلکه به تمامی ملت روسیه توهین کردند. ممکن است که مردم از استالین خوششان نیاید ولی همگی شجاعت سربازان شوروی درغلبه بر نازی ها را می ستایند. هرچند غربی ها تلاش کرده اند نقش شوروی را در جنگ جهانی دوم کمرنگ جلوه دهند ولی این تلاش های تاثیری در اندیشه مردم عادی نداشته است.

در پایان این مجله نتیجه می گیرد که بخاطر فشارغرب به روسیه، پوتین توانسته است به رهبری بی چون و چرا در پاسداشت تاریخ و ارزش های این کشور تبدیل شود.