فیلم/ اولین حمله جنگنده‌های سعودی به صنعاء پس از آتش‌بس ۵ روزه

سیاسی

بین‌الملل: جنگنده‌های آل‌سعود پس از پایان آتش‌بس موقت ۵ روزه در روز یکشنبه هفته جاری، برای اولین بار مناطقی در شهر صنعاء یمن را بمباران کردند.

فیلم/ اولین حمله جنگنده‌های سعودی به صنعاء پس از آتش‌بس ۵ روزهبین‌الملل: جنگنده‌های آل‌سعود پس از پایان آتش‌بس موقت ۵ روزه در روز یکشنبه هفته جاری، برای اولین بار مناطقی در شهر صنعاء یمن را بمباران کردند.