جوکار در گفتگو با مهر مطرح کرد:

وحدت دو فراکسیون مجلس استراتژی اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه

سیاسی

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به جلسه مجمع عمومی گفت: استراتژی فراکسیون در انتخابات هیئت رئیسه، وحدت میان دو فراکسیون اصولگرای مجلس بر سر وضع موجود است.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه فراکسیون اصولگرایان گفت: در ابتدای این جلسه تحولات منطقه، سوریه، یمن  و عراق مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موضوع مهم دیگری که در جلسه فراکسیون اصولگرایان مورد بررسی قرار گفت انتخابات هیئت رئیسه مجلس بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: استراتژی فراکسیون اصولگرایان وحدت میان دو فراکسیون اصولگرایان مجلس در انتخابات هیئت رئیسه است.

جوکار ادمه داد: اگر این وحدت حاصل نشود تصمیمات دیگری برای هیئت رئیسه مجلس خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: وحدت در گزینه های فعلی ریاست نایب رئیسی مجلس یکی از گزینه های وحدت میان اصولگرایان است.

عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: در آستانه انتخابات مجلس، وحدت میان فراکسیون‌های اصولگرایان مجلس در انتخابات های هیئت رئیسه می تواند مدل و نشانی از وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باشد.