کوهکن:چرا فکت شیت ایرانی منتشر نمی شود/ناصری:اگرتاثیر کاغذپاره ها را می دانستند جلویش را می گرفتند

در بخش آخر مناظره موضوع به مذاکرات هسته ای رسید.

ناصري در بخش آخر مناظره درباره مذاکرات هسته اي گفت: چون اين بحث فرا جناحي و زير نظر رهبري است، اصلاح طلبان هم در همين چهارچوب اين مسئله را دنبال مي کنند و اميدوارند که بيانيه لوزان به نتيجه برسد. با همين تحليل هم معتقدم که مقامات عالي کشور به اين جمع بندي رسيده اند. معتقدم که نبايد بازي جناح هاي سياسي بشود.  من معتقدم که  اين مسئله جناحي شدن، از سر بي اطلاعي و با چاشني  بازي هاي سياسي است.

کوهکن هم در ادامه گفت: معمولا شعاري که اصلاح طلب مي دانند اين است که دانستن حق مردم است. در مسئله هسته اي شما و دوستانتان مي گوييد که  رهبري اشراف دارند به مذاکره کنندگان بايد نبايد اين مذاکرات منتشر شود. 

ناصري گفت: بنده معتقدم که در مذاکرات هسته اي  چون تحت اشراف  منابع حاکميتي است ان قلتي نداريم. شما ممکن است بگوييد  دستاورد لوزان خوب نيست. بياييد بگوييد.  بنده مي گويم چون اين به منافع ملي گره خورده نبايد بهره برداري سياسي بشود. من به صراحت مي گويم که بخشي از اصولگرايان روند مذاکرات را چماغ مي کنند. اما از اين مسئله مي گويم که رويکرد کلي اصلاح طلبان بهره برداري از اين مسئله نيست. به نظر من بايد اين مذاکرات خيلي زودتر اتفاق مي افتاد که هزينه کمتري مي پرداختيم. موضع اصلاح طلبان اين است که هرچه زودتر تمام بشود به نفع ماست.

کوهکن هم در ادامه گفت: جريان اصلاح طلب جوري برخورد مي کند که بنوعي دولت هم اين چاشني را آماده مي کند که تحريم ها ما را بيچاره کرده است. اگر به توافق برسيم همه مشکلات حل مي شود. باز نمي کنند که به چه توافقي برسيم مشکلات حل مي شود. شما نيامديد که پيامدهاي پسا توافق وارد بشويد. هيچگاه نگفتيد که اگر مذاکرات به نتيجه برسيد و ما پسا توافق را مديريت نکنيم به ضرر کشور خواهد بود. شما مي گوييد که بايد به توافق برسيم و اين توافق نتايج مثبت دارد. من قبلا گفته ام که تندهاي اصولگرا و اصلاح طلب يک فرقي دارند. تندهاي شما هرچه که مي گويند به حاکميت برمي گردند ولي تندهاي ما هرچه مي گويند به چهره هاي شما باز مي گردد. چرا آمريکايي ها همواره از يک جناح حمايت مي کنند. الآن هم مي گويند که  بايد از مذاکرات حمايت بکنيم که جريان نزديک ما به مجلس برود. بايد به گونه اي رفتار بکنيم که منافع يا مضرات مذاکرات بايد زير چتر منافع ملي ديده بشود نه جناحي. من معتقدم که بهترين توافق هم صورت بگيرد هيچ معجزه اي در اقتصاد کشور نمي افتد. اين هم که بگوييم که مذاکره کنندگان  وطن فروش هستند  اشتباه و غلط است. مذاکره کنندگان بچه هاي انقلاب هستند  اما اعتماد داشتند به معني گارانتي و تسلط کامل آن ها نيست. اعتماد داريم که اين ها نمي روند با بيگانگان ببندند.  يک انتقاد متوجه دولت است که مي گويند نمي توانيم مذاکرات را علني کنيم. کارشناسان هم نمي توانند اين را نقد کنند. آن ها فکت شيت خود را منتشر کردند. چرا فکت شيت ايراني منتشر نشده است.  کارشناسان بر اساس کدام اطلاعات نقد بکنند. وقتي شما اطلاعات را منتشر نمي کنيد چگونه بايد قضاوت کنيم.

ناصري در پاسخ هم گفت: مخفي بودن جنبه هاي مختلفت مذاکرات با هماهنگي مقامات عالي نظام است. شما مي گوييد که کارشناسان نمي توانند کارشناسي کنند. مذاکرات به نظر من تا همين الان هم به نفع ما بوده است چرا که  روند تحريم ها متوقف شده است و جلوي هزينه ها گرفته شده است. چون اين مهمترين پرونده کشور و همه چيز آن زير نظر رهبري است من نگراني ندارم. اگر يک روزي ايشان به هر دليلي صلاح بدانند ما تبعيت مي کنيم. اينکه بگوييم که چرا در مسايل کلان همه يک موضع بگيريم. ممکن است آقاي کري يا هر کس ديگري بيايد از موضع يک اصلاح طلب حمايت کند ربطي به ما دارد. آقاي احمدي نژاد مسئله هلوکاست  را مطرح کرد و همه دنيا را شوراند اما هيچ اصلاح طلبي نگفت که او آمريکايي شده است.

کوهکن در ادامه درباره اينکه چرا از جليلي کسي اينگونه بازخواست نکرد گفت: الآن فضاي مذاکرات عوض شده است. قبلا بحث نرمش قهرمانانه نبود اما الآن هست. قبلا اجازه مذاکره رودر رو نبود و الآن نيست. حرکت هسته اي از کجا شروع شده و به کجا رسيده است. همه اقداماتي که شده است قابل دفاع است. اما آنوقتي که آقاي خاتمي هم هلوکاست را نگفت  دشمني داشتند. آن ها که در پي الفاظ ما نيستند.

ناصري هم در پايان گفت: اگر نظام مي دانست که به زعم آقاي احمدي نژاد اين کاغذپاره ها چه تاثيري داشت حتما جلو آن را مي گرفتند. من معتقدم که رهبري يک سال پيش از روي کارآمدن دولت روحاني به اين نتيجه رسيده بودند که بايد پرونده را در اين روند بگذارند و تيم مذاکره کننده آن زمان اين توان را ندارند.

2929

 

 

 

کد N828267