پیشروی ارتش سوریه در القلمون و فلیطه/خسارات سنگین به تروریستها

سیاسی

منابع عربی از پیشروی ارتش و گروههای مقاومت در کوهستانهای القلمون، فلیطه و الجراجیر در مرزهای مشترک سوریه و لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه به همراه نیروهای مقاومت در ادامه پیشرویهای خود در مناطق کوهستانی القلمون توانستند خسارات سنگینی را به گروههای تروریستی در این منطقه وارد کنند.

از سوی دیگر کوهستانهای فلیطه و منطقه الفخته در مرزهای مشترک لبنان و سوریه نیز طی ساعات اخیر محل عملیات گسترده ارتش و نیروهای مقاومت علیه گروههای تروریستی بود.

گذرگاههای تروریستها در کوهستانهای عرسال، فلیطه و الجراجیر نیز در تیر رس آتش ارتش سوریه و گروههای مقاومت قرار دارد.