کوهکن:چرا اصلاحطلبان درمیان مذهبی هاپایگاه ندارند/ناصری:ما از فوت امام هیچ امام جمعه اصلاحطلب نداریم

اصلاح طلبان,اصولگرایان

در مناظره کوهکن و ناصری بحث اخلاق انتخاباتی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشیده شد.

کوهکن در ادامه مناظره در جواب ناصري گفت: شما گفتيد شعارهايي که افکارهاي عمومي را به سمت خود سوق دهد. وقتي من مي گوينم مباني اعتقادي يعني اينکه غيبت نه، تهمت نه، دروغ نه. مباني اعتقادي مي گويد که وقتي يک خبري را يک فرد فاسدي داد نبايد به آن اعتنا کرد. اينها قابل تفسير نيست. اين ها چيزهايي است که شما به عنوان يک مسلمان در زندگي شخصي خود رعايت مي کنيد. شما کلمه التزام عملي را آورديد. از هر کسي اين را بپرسيد معلوم است که مقيد بودن به اسلام است. شما گفتيد نظامي. مي پرسم که شما ارتش تا حالا در انتخابات مداخله کرده است؟ اين نشانه چيست؟ يک اشکالي هست که بايد برطرف شود. شما اصلاح طلبان يک مواضعي داريد. مثلا مدير کل مطبوعاتي آقاي مهاجراني يک چيزي مي گويد که مثلا ما امام را قبول نداشتيم. هيچ وقت هم اصلاح طلبان نمي گويند که او حرف هاي خودش را زده است. آن وقت انتظار دارند که بدنه مردمي بسيج پاسخ ندهد. شما مي گوييد قانون. من مي گويم شايد يک نفر يا دو نفر يا سه نفر اظهار نظري کردند، آيا اين دليل مي شود که بعد از انتخابات همين قاعده اعتراض را نفي کنيم؟ شما در بحث صلاحيت ها يک چيزي را نفي مي کنيد. يک عده اي با محوريت دولت نظام و چهارچوب انتخابات در دست اين هاست. همان موقعي که وزارت کشور دست اصولگرايان است و آقاي خاتمي مي آيد بيرون يا دست اصلاح طلبان است و احمدي نژاد بيرون مي آيد نمي توانند انتخابات را از ريل خود خارج کند. اگر 290 نفر نماينده داشته باشيد مي بينيم که در هر دوره نهايتا دو يا سه حوزه انتخابات باطل مي شود. من مي گويم بايد از قانون تبعيت مي کنم. سوال اگر سال 88 يک يا دو نفر از يک نامزد حمايت کردند ما بايد بايستيم و بگوييم که ابطال انتخابات؟ اين استبداد است. در سال 92 آقاي روحاني با يک ميزان آراي کمي راي آورد، آيا بايد کشور را به هم مي ريختند؟ در سال 76 من در ستاد آقاي ناطق بودم، همه حتي خود آقاي خاتمي هم مي گفت که آقاي ناطق راي مي آورد ولي بعد از ظهر که معلوم شد آقاي خاتمي راي آورده است خود آقاي ناطق هم به ايشان تبريک گفت. اين يعني قانون مداري . بنده عرض مي کنم که مدار اخلاق پايبندي به قانون است. جريان شما در انتخابات 88 تبعيت از قانون را نپذيرفت و اين بالاترين تخلف انتخاباتي بعد از انقلاب بود. وقتي يک انتخابات سراسر برگزار شد و يک فرد تبعيت نکرد اين خلاف قانون است. آيا اطلاعيه هاي آقاي موسوي در انتخابات قانوني بود؟
ناصري در پاسخ به کوهکن گفت: شما حرف هاي آقاي سحرخيز گفتيد. اولين موضع گيري را آقاي پورنجاتي و آقاي رضا خاتمي موضع گيري کردند. من هم الان ايشان را تاييد نمي کنم. شما سايت جماران را نگاه کنيد ببنيد چند نفر در قبال ايشان موضع گيري کردند. گفتيد خواستگاه اصلاح طلبان کجاست؟ در انتخابات 88 و 84 و 92 مشخص مي کند که خواستگاه کجاست. بله راي آقاي احمدي نژاد از آقاي موسوي بيشتر بود. آقاي کوهکن مهم موضعگيري دو نفر نيست. مهم اين است که آن نهادي که نظارت مي کند به نفع يک نفر موضع گيري کند. مهم اين است.
کوهکن در ميان حرف ناصري گفت: چرا پايگاه اصلاح طلبان بين مذهبي ها ، مستضعفين و اقشار ضعيف از دست داده است؟
ناصري گفت: در کل کشور چندتا مسجد داريم چند تاي آن ها دست اصلاح طلبان است. چند عدد از تريبون هاي نماز جمعه دست اصلاح طلبان است. بعد از فوت امام ما هيچ حوزه تاثير گذار در نمازهاي جمعه نداريم. در بسيج هم همينطور. وقتي از يک گرايش خاص هستند طبيعي است. اين اتفاق طي مرور و زمان مي افتد. عرض من فراتر از اين هاست. آقاي کوهکن شما کمک کنيد يک انتخابات قانوني انجام بشود و رد صلاحيت فله اي و آزاد مانند مجلس هفتم صورت نگيرد آن وقت ببينيم خواستگاه اصلاح طلبان کجاست. شما دست اصلاح طلبان را از رسانه ها کوتاه کرديد و در صدا و سيما عليه اصلاح طلبان تبليغ کرده ايد.
حتما تبريک آقاي ناطق نوري به آقاي خاتمي کار زيبايي بود. 5 روز قبل از انتخابات لباس شخصي ها در ستاد به آفرين ريختند. جند روز قبل از انتخابات در ستاد قيطريه ريختند. اين ها تخلف انتخاباتي نيست؟

2929

کد N828101