مناظره محسن کوهکن و عبدالله ناصری در خبرآنلاین آغاز شد

عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان و محسن کوهکن عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در خبرآنلاین آغاز شد.

محسن کوهکن در ابتداي مناظره با اظهار اميدواري براي انتخابات سالم و پرشور درباره اخلاق انتخاباتي گفت: اگر داوطلبان ما اگر به مباني توجه داشته باشند مي توانيم بگوييم که نمره قابل قبولي مي گيرند.   عدم رعايت مباني ديني و قانوني باعث مشکل در انتخابات خواهد شد. در انتخابات 92 داوطلبان نسبت به انتخابات 88 مباني قانوني و اعتقادي بيشتري رعايت شد و ما ديديم که انتخابات اخلاقي تري هم بود. 

او در ادامه با ذگر يک مثال گفت: وقتي وارد حوزه مي شويد و از اول مباني قانوني را رعايت مي کنيد و انتخابات اخلاقي تر خواهد شد. مثلا قانون گفته است که از منابع صحيح براي انتخابات استفاده کند. 

وي هچنين گفت که اگر کسي بخواهد مراعات مسايل ديني را رعايت بکند نمي تواند بگويد که چه کسي مسايل اخلاقي را رعايت کرده و چه کسي نکرده است. اگر بگوييم که چه جريان  بيشتر از قانون تمکين کرده است من مي گويم اصلاح طلبان کمتر تمکين کرده اند.  اصلاح طلبان زمينه را براي برخي ناهنجاري ها فراهم کرده اند. نمونه آن هم انتخابات سال 88 است. 

در ادامه آقاي ناصري گفت: تعيين اينکه چه کسي کار غير اخلاقي کرده است خودش کاري غير اخلاقي است چراکه خود شما هم خط کش نداريد که بگوييد کدام جناح قانون گرا تر بوده است. اتفاقا من مي خواهم بگويم جبهه اصولگرا با ارتباط تنگاتنگي که با حاکميت داشته است و نهادهاي حاکميتي را که نبايد در انتخابات مشارکت داشته باشند ، اين اخلاق انتخاباتي در جبهه اصولگرا کمتر رعايت شده است.  آقاي کوهکن گفتند که مبادي اعتقادي، من مي گويم شما با چه معياري اين مباني را مشخص مي کنيد. قانون يک چيزي را مشخص کرده است اما نگفته که يک نامزد بايد نمازخون و روزه گير باشد. اين ها طبق اعتقادات ماست اما آن هايي که بايد تشخيص صلاحيت بدهند نبايد بروند کنکاش کنند. اما کلي گويي درباره مباني اعتقادي ما را دچار مشکل مي کند. شايد مهمترين موازين اخلاق سياسي  تعيين مي کند، مباني قانوني است. اما نکته اي را که دوستان توجه نمي کنند سازوکارهاي انتخاباتي است. وقتي شما حضور نهادهاي نظامي را در انتخاب فراهم مي کنيد و امکان ارتباط يک جبهه با اين نهاد نيست، شما مي توانيد يک سري اطلاعاتي را در اختيار نهادهاي بررسي کننده صلاحيت ها و نهادهاي نظارتي گذاشته اند و بر اساس آن ها تصميم مي گيرند. آقاي کوهکن مسئله انتخابات88 را مطرح کردند اما دو تن از اعضاي شوراي نگهبان حمايت صريح از يک نامزد کردند. 

2929

کد N827995