انصارالله از سازمان ملل خواست به مسئولیت خود درقبال یمن عمل کند

سیاسی

انصارالله یمن از سازمان ملل خواست که به مسئولیت خود در قبال پافشاری عربستان و همپیمانانش در تجاوز به یمن عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، انصارالله یمن از سازمان ملل و همه کشورهای دوست خواست که به مسئولیتهای خود در قبال پافشاری عربستان و همپیمانانش در تجاوز به یمن عمل کنند.

انصار الله همچنین اعلام کرد که از اقداماتی که در راستای رفع محاصره  و پاسخگویی به نیازهای مردم یمن صورت می گیرد به شکل سازنده و مثبتی استقبال می کند.