در صحن علنی مجلس؛

۴منبع درآمدی احزاب تعیین شد/ ردیف بودجه احزاب

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، ۴ منبع درآمدی احزاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای منابع درآمدی احزاب را مشخص کردند.

بر این اساس منابع درآمدی احزاب عبارت از:

۱- حق عضویت اعضا

۲ - کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

۳- وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

۴ - کمک ها و یارانه های دولتی

بر اساس تبصره ۱ این ماده دولت در راستای کمک به احزاب هر ساله ردیف بودجه ای را در بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

همچنین طبق تبصره ۲ این ماده هر گونه استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط احزاب موجب اعمال بندهای ماده ۱۹ این قانون می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب اخطار ماده ۷۵ قانون اساسی تبصره ای که کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی احزاب را از پرداخت مالیات معاف می کرد، حذف کردند.