نماینده مردم کابل در پارلمان:

اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان مستلزم توافق سیاسی است

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان گفت: برای اصلاح ساختار انتخاباتی باید یک تعهد و توافق سیاسی صورت بگیرد و مخالفت ها کنار گذاشته شود.

شکریه بارکزی، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در خصوص روند اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان گفت: اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان ارتباط مستقیم دارد با تطبیق قانون اساسی و در قدم بعد باید یک تعهد سیاسی صورت بگیرد مبنی بر برگزاری انتخاباتی عادلانه و شفاف.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر مصلحت ها و مخالفت هاست که در افغانستان جاری است؛ برای احیای دموکراسی و اصلاح ساختار انتخاباتی باید به مخالفت ها پایان داده شود و با یک دید توافقی و تعهد سیاسی پایه های دموکراسی تقویت گردد.

نماینده پارلمان افغانستان در خصوص اختلافات سیاسی در مورد مسائل انتخاباتی گفت: اگر یک توافق سیاسی صورت نگیرد این خطر وجود دارد که افغانستان یک کشور منزوی باشد و به سوی دیکتاتوری پیش برود.