در جلسه علنی امروز؛

مجلس شرایط پرداخت یارانه به احزاب را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط پرداخت مجدد یارانه به احزاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند؛ این ماده به موضوع اختصاص مجدد یارانه به احزاب و ارائه گزارش عملکرد مالی از سوی احزاب مربوط می‌شود.

بر اساس ماده ۱۷، اختصاص اعتبارات کمک به احزاب، موضوع ماده ۱۶ این قانون، بر اساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت بر حسن انجام آن نیز بر عهده کمیسیون فوق است.

تبصره این ماده نیز کلیه احزاب مشمول دریافت کمک را موظف می‌کند تا وجوه دریافتی را در راستای اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه، منوط به ارائه گزارش مالی و تائید آن توسط کمیسیون احزاب است.