روانچی:به هیچ عنوان زیر بار زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل نمی‌رویم

تسنیم نوشت:

کد N827747