نتایج نظرسنجی از مردم آمریکا درباره قوانین مربوط به جاسوسی

واحدمرکزی خبر نوشت:

نظرسنجی در آمریکا نشان دهنده بیزاری مردم این کشور از فضای جاسوسی در کشورشان است.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، نظرسنجی جدیدی در آمریکا درباره قوانین مربوط به پایشهای گسترده در این کشور انجام شده است. این نظرسنجی درباره قانون موسوم به قانون میهن پرستی است که براساس آن، به دولت آمریکا اجازه داده می شود به پایش اطلاعاتی گسترده در این کشور مبادرت کند. اما نظرسنجی اخیر که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا انجام داده است نشان می دهد اکثر آمریکایی ها با این قانون مخالف هستند. این قانون در دوره جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا و پس از حوادث یازده سپتامبر تصویب شد. شصت درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند باید قانون میهن پرستی اصلاح شود. فقط سی و چهار درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با شکل کنونی اجرای قانون میهن پرستی موافق بودند. براساس بازه زمانی مشخص شده، قانون میهن پرستی تا هفته آینده اعتبار دارد. این قانون پایه و اساسی حقوقی برای اقدامات دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در زمینه جاسوسی علیه آمریکایی ها است. نتایج نظرسنجی دیگر نشان می دهد حدود هشتاد و سه درصد مردم آمریکا نگران دستیابی دولت آمریکا به اطلاعات شخصی شان هستند. دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به شنود مکالمات خصوصی شهروندان این کشور مبادرت می کنند و به صورت گسترده آنها را زیرنظر دارند. دولتمردان آمریکایی می گویند هدف از این اقدامات اطلاعاتی، مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. منتقدان می گویند قوانینی ازقبیل قانون میهن پرستی ، زمینه را برای نقض حقوق مدنی و آزادی های شهروندی فراهم می کند و پلیس کشور را به سمت نظامی گری هدایت می کند. یکی از خواسته های اصلی مطرح در اعتراضهای جنبش تسخیر نیز درست مقابله با این فضا در آمریکا بود. قوانینی همانند قانون میهن پرستی، سبب می شود مجوزی برای سرکوب فعالان مدنی و اجتماعی در کشور بوجود بیاید. به همین علت است که اعتراضها به گسترش فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در این زمینه گسترش پیدا کرده است.

4949

کد N827658