ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات رفع شد

سیاسی

نمایندگان با حذف ماده ای درخصوص استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با حذف جزئی از یک بند ایراد شورای نگهبان را به این اصلاحیه رفع کردند.

بر این اساس پیش از این نمایندگان با اصلاح قانون انتخابات مجلس مقرر کرده بودند که اعضای شوراهای اسلامی شهرها ۶ ماه قبل از انتخابات مجلس برای نامزدی در این انتخابات باید از شوراها استعفا دهند، علاوه بر این روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان ها نیز موظف شده بودند ۶ ماه قبل از اعلام نامزدی از سمت خود استعفا دهند.

نمایندگان، مجریان شبکه های استانی صدا و سیما را نیز در این اصلاحیه در گروه کسانی قرار داده بودند که باید ۶ ماه قل از انتخابات استعفا می دادند اما در راستای رفع ایراد شورای نگهبان مجریان شبکه های استانی شبکه های صدا و سیما از این گروه حذف شدند و برای نامزدی آنها در انتخابات نیازی به استعفای آنها نیست.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به این قانون قصد داشتند صلاحیت خود را برای دوره بعدی مجلس استمرار دهند که شورای نگهبان با این ماده نیز مخالفت کرد و نمایندگان در راستای رفع ایراد شورای نگهبان این ماده را حذف کردند.

بر اساس این ماده در صورت ثبت نامه نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام نماید.

بر این اساس سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارد.

موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تصویب شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می گردد از این قاعده مستثنی است.