روسیه انتقال تجهیزات ناتو برای افغانستان را متوقف کرد

سیاسی

نخست وزیر روسیه مجوز انتقال تجهیزات پشتیبانی ناتو برای افغانستان از طریق قلمرو این کشور را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه با دستوری مانع ارسال تجهیزات نظامی برای ناتو از طریق کشورش شد. این در حالی است که هواپیماهای ناتو از سال 2001 برای تامین نیازها و تجهیزات مورد نیاز این پیمان فعال بوده اند.

طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2008 تمامی کشورها ملزم به همکاری با ناتو در این زمینه هستند. در همین راستا دولت روسیه سندی را مبنی بر عبور هواپیماهای تدارکاتی ناتو از قلمرو خود پذیرفته بود.

گفتنی است پشتیبانی از نیازهای ناتو در افغانستان در حالی ادامه دارد که این پیمان در سال 2014 از پایان ماموریت خود در این کشور خبر داده است.