6 مجروح در انفجار ساختمان های حزب اپوزیسیون ترکیه

سیاسی

وقوع دو انفجار در ساختمان های حزب دمکراتیک خلق ترکیه دست کم 6 مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دو انفجار همزمان در مراکز حزب اپوزیسیون دمکراتیک خلق ترکیه در شهرهای آدانا و مرسین دست کم 6 مجروح بر جا گذاشت. بر این اساس بمب منفجر شده در شهر آدانا در یک گلدان جاسازی شده و از راه دور کنترل می شده است.

همچنین بمب دوم که در شهر مرسین منفجر شد در داخل یک گلدان به داخل ساختمان این حزب مخالف دولت ترکیه منتقل شده است. این انفجارها در حالی رخ می دهد که کمتر از سه هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه باقی مانده است.