فیلم/حملات مقاومت به تروریستها در فلیطه در القلمون

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و مقاومت لبنان مواضع تروریستها را در کوه الثلاجه در دامنه های فلیطه در القلمون هدف قرار دادند.

فیلم/حملات مقاومت به تروریستها در فلیطه در القلمونبین الملل: ارتش سوریه و مقاومت لبنان مواضع تروریستها را در کوه الثلاجه در دامنه های فلیطه در القلمون هدف قرار دادند.