وزرای دفاع و خارجه بروندی برکنار شدند

سیاسی

رئیس جمهور بروندی امروز سه وزیر این کشور شامل وزرای خارجه، دفاع و تجارت این کشور را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پس از شروع مجدد اعتراضات بدنبال کودتای ناموفق هفته گذشته در کشور بروندی، رئیس جمهور این کشور سه نفر از وزیران کابینه را برکنار کرد.

به گزارش بی بی سی، پیر انکورونزیزا، رئیس جمهور برندی وزرای دفاع، تجارت و خارجه را امروز دوشنبه برکنار کرده است.

این اقدام در میان اعتراضات به تصمیم  انکورونزیزا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برای سومین دوره متوالی انجام گرفته است.

انکورونزیزا به تازگی بعد از کودتای ناموفق چند روز قبل، از کشور تانزانیا به برندی برگشته است.