فیلم/ برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد سعودی در صنعاء

سیاسی

بین‌الملل: مردم یمن امروز بزرگترین تظاهرات ضد سعودی از زمان آغاز تجاوز آل‌سعود به این کشور را تحت شعار «شکستن محاصره و بازگرداندن آوارگان مسئولیت سازمان ملل است» در شهر صنعاء برگزار کردند.

فیلم/ برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد سعودی در صنعاءبین‌الملل: مردم یمن امروز بزرگترین تظاهرات ضد سعودی از زمان آغاز تجاوز آل‌سعود به این کشور را تحت شعار «شکستن محاصره و بازگرداندن آوارگان مسئولیت سازمان ملل است» در شهر صنعاء برگزار کردند.