فیلم/ درگیری حوثیهای یمن با حامیان «منصور هادی» در تعز

سیاسی

بین الملل: کمیته‌های انقلابی یمن با حامیان «منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری این کشور در شهر «تعز» به شدت درگیر شدند.

فیلم/ درگیری حوثیهای یمن با حامیان «منصور هادی» در تعزبین الملل: کمیته‌های انقلابی یمن با حامیان «منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری این کشور در شهر «تعز» به شدت درگیر شدند.