آغاز به سایت انسجام ملی زیر نظر دستیار ویژه رئیس جمهور

علی یونسی

سایت "انسجام ملی" آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرآنلاین سایت "انسجام ملی" (ensejammelli.ir) که از امروز آغاز به کار کرده یکی از سایتهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و  از این پس قرار است اخبار  مربوط به علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقلیت ها و همینطور اقدامات دولت در حوزه اقلیت های قومی و مذهبی و دینی را پوشش دهد. در این سایت بخش های مجزایی برای پرداختن به اقوام ایرانی شامل کرد، عرب، بلوچ، آذری، ترکمن و همینطور ادیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و سایر ادیان در نظر گرفته شده است. 

بهرام گل زاده سردبیر این سایت طی یادداشتی با عنوان "امنیت؛ در سایه هم اندیشی و وحدت ملی" نوشته است:

"... از نگاه و استراتژی دولت تدبیر و امید نسبت به اقلیت های دینی و قومی در کشور می توان به عنوان راهبرد و نقشه ی راهی در عرصه مقابله با هرگونه افراطی گری و دوری جستن از جریان های سلفی دینی در میان هر یک از ادیان الهی برای ایجاد وحدت و انسجام میان ادیان و مذاهب به منظور برقراری زندگی مشترک و مسالمت جویانه سود جست و آنها را در عرصه های مختلف مورد توجه قرار داد. و همزمان بهانه را نیز از دست فرصت طلبان خارجی و داخلی گرفت. و منطقه را به سمت و سوی ثبات و صلح و دوستی هدایت کرد. ..." 

29214

 

کد N827009