یادداشت علی معلم به علی لاریجانی

سیاسی

یادداشتی از رییس فرهنگستان هنر خطاب به رییس مجلس شورای ا‌سلامی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت علی معلم دامغانی که حالتی کنایی دارد عینا به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

از عجایب این جهانی، چنانکه دیدی و دانی! رجوع گاه گاهی رجال به عروس مطلقه فرهنگ و هنر است؟! گرانمایه حکیم در یتیم دریای معارف و اصول غره‌العین فحول کنز امانی دکتر علی لاریجانی عضو قدیمی فرهنگستان در شب میلاد ماه غریبستان از پس پرده مجلس شورای جمهوری اسلامی چون ماه دو هفته به تمامی رخ نمودند و از آل و عیال فراموشیده، فرهنگ که میراث خاندانی حضرات برادران سرآهنگ شهریار است به شیمه احرار یاد فرمودند و به مبارکی میلاد سلطان غیوران غیرت نمودند و به شادی ما فزودند به سپاس از ایشان و ذکر احوال پریشان فرهنگ و هنر:

رییس مجلس شورا عنایتی عجب است

خوش‌آمدی شب میلاد مولد رجب است

رد بریده ز فرهنگ را چه آمد پیش

که جوش می‌زند امروز و می‌کند تشویش

جناب تالی آقا ضیا اصولی بود

هژیر بود حضوری نگو حصولی بود

ز علم صادق آل شما کرانه نکرد

به ترک فضل و ادب کار را بهانه نکرد

تو نیز فلسفه خواندی و منطقی بودی

فهیم و فاضل و فرزان و متقی بودی

امید بود که مجلس ز تو از این بهتر

به فضل ارج نهد تا کلان شود مهتر

تو شهریاری و دولت کنون فریدونی است

به قول رهبر ما همدلی زبونی نیست»

انتهای پیام

کد N826969