ناتو خواستار عملیات های بیشتر نظامی در مرزهای پاکستان و افغانستان

سیاسی

نماینده ویزه ناتو در کابل می گوید نیروهای ناتو خواستار انجام عملیات های بیشتر نظامی در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در کابل می گوید نیروهای ناتو حاضر است برای حل معضل ناامنی در بخش های مشترک مرزی افغانستان و پاکستان به نیروهای دو کشور کمک کند.

وی گفت: ما و کشورهای ائتلاف خواهان عملیات های بیشتر مرزی هستیم. اگر برای انجام عملیات های نظامی در بخش های مرزی افغانستان و پاکستان نیاز به همکاری ما باشد، در این زمینه کمک خواهیم کرد.

در روزهای گذشته پاکستان عملیات های نظامی در وزیرستان راه اندازی کرده که به گفته مقامات افغان، تروریست ها را به خاک افغانستان روانه کرده است.