فیلم/ حمله پلیس اسرائیل به خبرنگار راشاتودی

سیاسی

بین الملل: خبرنگار شبکه راشاتودی که در حال گزارش یکی از اعتراضات انجام شده در بیت المقدس علیه کابینه رژیم صهیونیستی بود با حمله پلیس این رژیم مجبور به قطع گزارش خود شد.

فیلم/ حمله پلیس اسرائیل به خبرنگار راشاتودیبین الملل: خبرنگار شبکه راشاتودی که در حال گزارش یکی از اعتراضات انجام شده در بیت المقدس علیه کابینه رژیم صهیونیستی بود با حمله پلیس این رژیم مجبور به قطع گزارش خود شد.