امیرعبداللیهان در گفتگو با نماینده سازمان ملل در یمن:

ایران از آغاز گفتگوهای یمنی با مشارکت همه اطراف حمایت می کند

سیاسی

امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسلامی ایران از آغاز گفتگوهای یمنی- یمنی با مشارکت همه اطراف در یمن حمایت می کند و معتقد است گروه ها و احزاب یمن می توانند زیر نظر سازمان ملل به توافق پايدار دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی امیرعبداللیهان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه دبیرکل در امور یمن در خصوص آخرین تحولات یمن رایزنی و تبادل نظر شد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به موارد متعدد نقض آتش بس ۵ روزه و تداوم تجاوزات عليه مردم بي دفاع يمن، بر ضرورت تسریع در امر کمک رسانی به ویژه کمک های غذایی و دارویی برای مردم بیگناه یمن تاکید و اظهار داشت: سازمان ملل و نهادهای امدادرسان لازم است برنامه گسترده، فوري و منظمی برای ارسال کمک ها به یمن بمنظور جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی داشته باشند و نقش نماینده ویژه دبیرکل در این زمینه مهم می باشد.

امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسلامی ایران از آغاز گفتگوهای یمنی- یمنی با مشارکت همه اطراف در یمن حمایت می کند و معتقد است گروه ها و احزاب یمن می توانند زیر نظر سازمان ملل به توافق  پايدار دست یابند. جمهوری اسلامی ایران از تلاش های سازمان ملل در این زمینه حمایت می کند.

ولدالشیخ احمد نیز در این تماس تلفنی با برشمردن تلاش های سازمان ملل برای ایجاد و تمديد آتش بس در یمن بر ضرورت گفتگوهای یمنی در مکان مورد توافق گروه ها تاکید و اظهارداشت: سازمان ملل تلاشهای موثری برای ارسال کمک های انساندوستانه به مردم انجام داده که امیدوارست طی روزهای آینده به نتیجه برسد.

قرار است نماينده دبيركل براي مشورت بيشتر از كشورهاي منطقه و از جمله ايران ديدار نمايد.