وزیر کشور افغانستان شایعات توزیع سلاح به غیر نظامیان را رد کرد

سیاسی

وزیر کشور افغانستان گفت: دولت در پی جلب حمایت مردم برای مقابله با گروه های تروریستی است اما گزارش های مبنی بر توزیع سلاح به آنان درست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نور الحق علومی، وزیر کشور افغانستان گزارش های مربوط به توزیع سلاح به غیر نظامیان را رد کرد.

وزیر کشور افغانستان گفت: دولت در پی جلب حمایت مردم برای مقابله با گروه های تروریستی است اما گزارش ها مبنی بر توزیع سلاح به آنان درست نیست.

وی گفت در حال حاضر فقط نیروهای امنیتی و پلیس محلی توسط وزارت کشور تجهیز می شوند.