• ۲۰بازدید

فیلم/ فرود پر دردسر هواپیماهای مسافری در هوای توفانی

بین الملل: هواپیماهای مسافری به دلیل نوع ساخت از جمله هواپیماهای سنگین وزن هستند اما با این وجود در شرایط توفانی در زمان فرود با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

فیلم/ فرود پر دردسر هواپیماهای مسافری در هوای توفانیبین الملل: هواپیماهای مسافری به دلیل نوع ساخت از جمله هواپیماهای سنگین وزن هستند اما با این وجود در شرایط توفانی در زمان فرود با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

کد N826568

وبگردی