فیلم/ از سرگیری حملات عربستان به یمن

سیاسی

بین الملل: حملات عربستان سعودی به یمن به طور رسمی پس از پایان آتش بس موقت از سر گرفته شد. این حملات به طور پراکنده در جریان آتش بس نیز انجام می شد.

فیلم/ از سرگیری حملات عربستان به یمنبین الملل: حملات عربستان سعودی به یمن به طور رسمی پس از پایان آتش بس موقت از سر گرفته شد. این حملات به طور پراکنده در جریان آتش بس نیز انجام می شد.