فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در حومه ادلب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه حملات خود را به مواضع تروریست ها در حومه ادلب افزایش داده است.

فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در حومه ادلببین الملل: ارتش سوریه حملات خود را به مواضع تروریست ها در حومه ادلب افزایش داده است.