خالد بحاح مطرح کرد:

خودمختاری جنوب یمن برای حل بحران

سیاسی

نخست وزیر مستعفی یمن در اظهاراتی تجزیه طلبانه اعلام کرد که احتمال انفصال جنوب یمن به عنوان یک بخش خودمختار به منظور راهکاری جهت حل بحران یمن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یمن الان، «خالدبحاح» نخست ورزیر مستعفی و معاون رئیس جمهری فراری یمن «عبدربه منصورهادی» اعلام کرد که یکی از راهکارهای حل بحران یمن انفصال (خودمختاری)جنوب یمن [اما نه به عنوان یک کشور مستقل] است.

بحاح همچنین از همه گروههای یمنی از جمله انصارالله یمن خواست که در آنچه که از آن با عنوان مذاکرات ملی یاد کرد مشارکت کنند.