سارکوزی خواستار ایجاد شنگن-2 با در نظر گرفتن مهاجران شد

سیاسی

نیکلا سارکوزی رییس جمهور سابق فرانسه که رهبری حزب جنبش مردمی متحد به عنوان حزب اصلی مخالف دولت را برعهده دارد، خواستار ایجاد یک توافق جدید به جای توافق شنگن موجود در اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، نیکلا سارکوزی گفت: اصول عملیات یک طرفه اروپا- کشورهای عضو شنگن-باید به طور کامل «از سرتا به پا» تغییر کند و کشورهای عضو اتحادیه شنگن باید توافقنامه ای جدید جاگزین توافق قبلی کنند.

وی که برای هواداران حزبش در جنوب فرانسه سخنرانی می کرد، افزود: ضروری است تا شرایط پذیرش مهاجران را تغییر دهیم و سپس شرایط همبستگی را تعریف کنیم. ما به شنگن-2 نیازمندیم.

سارکوزی در خلال سال هایی که وزارت کشور و نخست وزیری فرانسه را در دست داشت، سیاست های سختگیرانه ای را علیه مهاجرین به ویژه مهاجرین حومه پاریس در پیش گرفته بود.