نقشه مناطق درگیری در القلمون

سیاسی

نبرد ارتش سوریه و مقاومت لبنان در القلمون همچنان ادامه دارد و تروریست ها در حال عقب نشینی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار نقشه مناطق درگیری میان ارتش سوریه و مقاومت با ترویست ها را در القلمون منتشر کرده است.