رئیس جمهوری لایحه «حفاظت از خاک» را تقدیم مجلس کرد

ایسنا نوشت:


رئیس‌جمهور لایحه «حفاظت از خاک» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.  این لایحه که به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در جلسه مورخ 30/ 1/ 1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

2929

کد N825939