آمریکا به ثبات استراتژیک جهان آسیب می زند

سیاسی

یک مقام ارشد در وزارت خارجه روسیه اقدامات آمریکا در سطح جهان را آسیب زننده به ثبات استراتژیک در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس اداره کنترل تسلیحات و منع تکثیر وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانس بازبینی اعضای پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای در نیویورک درباره اقدامات آمریکا هشدار داده و گفت اقدامات آمریکا منجر به آن شود که روسیه به تقویت زراد خانه های هسته ای خود بپردازد.

«میخائیل الیانوف» گفت: پیشنهاد آمریکا برای کاهش ۳۰ درصدی تعداد کلاک های فعال بر اساس این ارزیابی آمریکایی هاست که آنها توانایی دفاع کافی از خود و هم پیمانانشان را دارند.

این مقام روس همچنین گفت: اقدامات آمریکا باعث پیدایش عوامل بسیار متناقضی شده است که در برخی موارد احتمالا روسیه را وادار کند که زرادخانه هسته ای خود را تقویت کند.

وی در عین حال تاکید کرد که کشورش در حال حاضر قصد چنین کاری را ندارد اما اقدامات آمریکا باعث می شود که حرکت آینده در مسیر کاهش تسلیحات هسته ای بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود.