در قالب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای بررسی شد؛

دو شرط کمیسیون انرژی برای پذیرش توافق هسته‌ای

سیاسی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اقدام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در کمیسیون و اضافه شدن دو شرط برای پذیرش توافق نهایی هسته ای خبر داد.

حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و دو شرط برای پذیرش توافق هسته ای به متن این طرح اضافه شد.

نماینده مردم تهران در تشریح این دو شرط گفت: توافقی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت که بر اساس آن همه تحریم ها یکجا برداشته شود و همچنین هیچ نظارت فراپادمانی بر تاسیسات ایران وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: این دو بند شرط ملت ایران، رهبری انقلاب، رئیس جمهور و نمایندگان برای پذیرش توافق هسته ای بود.

به گزارش مهر، یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران اسفندماه سال ۹۳ به تصویب رسید و قرار است این طرح با تجمیع طرح های دوفوریتی در مورد لزوم تصویب توافق هسته ای در مجلس و همچنین نظارت کمیته ای بر اجرای توافق ژنو به صحن علنی ارائه شود.

بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی نیز ادامه دارد.