با تصویب مجلس احزاب موظف می شوند درآمدها و هزینه‌های خود را ثبت کنند

مجلس نهم

طبق مصوبه مجلس عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌های احزاب، به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، ماده 15 این طرح را به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس، مقرر شد عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور موجب اعمال مفاد بندهای ماده 19 این قانون می‌شود.
به گزارش تسنیم، در ماده 19 مجازات احزابی که دارای تخلف می‌شوند مشخص شده است.

29214

کد N825692