فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در ارتفاعات «طلعه موسی»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان تلفات سنگینی را به تروریست ها در ارتفاعات طلعه موسی در منطقه القلمون وارد کردند و کنترل این منطقه را به دست گرفتند.

فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در ارتفاعات «طلعه موسی»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان تلفات سنگینی را به تروریست ها در ارتفاعات طلعه موسی در منطقه القلمون وارد کردند و کنترل این منطقه را به دست گرفتند.