فیلم/ نقض آتش بس توسط عربستان در یمن

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی با حملات وحشیانه خود به شهرهای مختلف یمن آتش بس موقت در این کشور را نقض کرد.

فیلم/ نقض آتش بس توسط عربستان در یمنبین الملل: عربستان سعودی با حملات وحشیانه خود به شهرهای مختلف یمن آتش بس موقت در این کشور را نقض کرد.