گفتگوی تلفنی ظریف با همتایان چینی و روسی درباره یمن

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان، عصر روز گذشته با همتایان چینی و روسی خود درباره بحران یمن گفتگوی تلفنی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان،عصر روز گذشته با همتایان چینی و روسی خود گفتگوی تلفنی داشت.

مهمترین محور این گفتگوها مربوط به بحران یمن و شرایط ناگوار انسانی و نحوه کمک رسانی به مردم این کشور بود.