پاکستان سیاست صادقانه ای در قبال افغانستان ندارد

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان با انتقاد از سیاست های پاکستان گفت این کشور هیچگاه سیاست های صاnقانه ای در برابر افغانستان نداشته است.

«نواب منگل» نماینده مردم پکتیا و عضو کمسیون امنیت داخلی پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: دولت پاکستان هیچ وقت سیاست های شفاف و صادقانه ای در برابر افغانستان نداشته است و همواره با سیاست های متضاد در حرف و عمل با افغانستان برخورد کرده است.

وی افزود: پاکستان اهداف خاص خود را جستجو می کند و من به رهبران دولت ملی توصیه می کنم آنها هم منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند و با توجه به آن روابط خود با کشورهای همسایه را تنظیم کنند.

این نماینده پارلمان افغانستان با انتقاد شدید از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان اظهار داشت: پاکستان هیچ وقت نمی خواهد افغانستان دارای ارتشی قوی و قدرتمند باشد زیرا پاکستان در اینجا منافع اقتصادی دارد و به همین جهت نمی خواهد منافعش در افغانستان تحت الشعاع قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: سفرهای مقامات پاکستانی به کابل نتیجه ای در پی نخواهد داشت. وی افزود: گروه های تروریستی در پاکستان تقویت و تجهیز می شوند، در عملیات های اخیر نیز به بهانه مبارزه با برخی گروه های تروریستی جمعیت زیادی از تروریست ها را به خاک افغانستان فرستادند.

عضو کمسیون امنیت داخلی پارلمان افغانستان در ادامه از رهبران دولت وحدت ملی خواست در روابط خارجی با همه کشورها منافع ملی افغانستان را مد نظر داشته باشند.