رهبر حزب کارگر اسکاتلند استعفا می دهد

سیاسی

رهبر حزب کارگر اسکاتلند بدنبال شکست سنگین این حزب در انتخابات اخیر پارلمانی در انگلیس، از سمت خود کناره گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپاتنیک، جیم مورفی رهبر حزب کارگر اسکاتلند اعلام کرد در صورتی که همچنان بخواهد ریاست این حزب را برعهده داشته باشد، این حزب با شکاف بین اعضا روبه رو خواهد شد.

مورفی در روزهای اخیر تحت فشار شدیدی برای شکست سنگین در برابر حزب ملی اسکاتلند که حامی استقلال از انگلیس است، قرار داشته است. براساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در انگلیس، حزب ملی اسکاتلند توانسته است 56 کرسی پارلمان از وست مینستر را بدست بیاورد و این در حالی است که در پارلمان گذشته تنها 6 کرسی را در اختیار داشت.

از سوی دیگر حزب کاگر اسکاتلند توانسته است در انتخابات هفتم می تنها یک کرسی را از این منطقه از آن خود کند. مورفی در این خصوص به بی بی سی گفته است: واضح است، اقلیت کوچکی که 5 ماه پیش با ریاست من بر حزب کارگر مخالف بودند، امروز نیز به این مخالف ادامه خواهند داد و این موضوع به شکاف بین اعضا منجر خواهد شد.

وی افزوده است که قبل از ترک سمتش برنامه ای را برای اصلاحات در حزب کارگر ارائه کرده است. در انتخابات اخیر سراسری در انگلیس، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون توانست بر سایر رقبا پیروز شود.